top of page

POŽÁRNÍ POPLACHOVÁ SMĚRNICE
Postup zaměstnanců a hostů v případě požáru v areálu Slezské plovárny

1. Zahajte neprodleně hašení vznikajícího požáru

Každá osoba, která zpozoruje požár je povinna jej uhasit za použití všech dostupných
prostředků k hašení.

K prvotnímu hašení využijte dostupné přenosné hasicí přístroje v okolí požáru. Pro hašení můžete
využit i PHP z okolních prostor a budov.

 

2. Vypněte elektrický proud a přívod plynu v ohroženém prostoru

Místa pro vypnutí proudu a plynu jsou označena a znalost jejich umístění je základní povinností zaměstnanců
Nestačíte-li požár uhasit sami ani za pomoci ostatních pokračujte dle dále uvedených bodů:

 

3. Vyhlašte požární poplach pro všechny osoby v areálu plovárny


Poplach vyhlašujete voláním

"HOŘÍ".

 

4. Ohlášte požár na operační středisko Hasičského záchranného sboru

Z kteréhokoliv telefonu vytočte číslo
150, 112

 


V hlášení o požáru uveďte:

Kde hoří;                    Co hoří;                         Rozsah;                          Zranění osob;
Kdo volá;
Po ohlášení požáru je nutné vyčkat na zpětný dotaz z Operačního střediska HZS!!!!

 


5. Zabezpečte evakuaci a shromáždění všech osob z ohroženého prostoru
Osoby se shromáždí na zpevněné ploše před areálem plovárny mimo prostory ohrožené požárem.

6. Po příjezdu Has. záchr. sboru informujte velitele jed. o provedených opatřeních

Informace směřující na záchranu lidských životů, informace o výskytu hořlavých, hoření podporujících, výbušných a nebezpečných látkách, které se v prostoru mohou vyskytovat. Informace o počtu evakuovaných osob atd....
 

7. Důležitá telefonní čísla:

  • integrovaný záchranný systém - 12

  • hasičský záchranný sbor - 150

  • policie ČR - 158

  • lékařská záchranná služba - 155

  • pohotovostní služba:

- poruchy plynu - 1239

- poruchy el. proudu - 840 850 860

- poruchy vodovodní sítě - 841 111 213   

  • Jednatel: PONCA spol  s r.o.

  • Správce areálu: 602 539 912

 

8. Další důležitá upozornění:

Podle těchto směrnic jsou zaměstnanci povinni postupovat i v případě havárie nebo jiného stavu nouze.

 

Zpracoval: Josef Bína Z-OZO-189/2019

 

Hradec Králové: 29.2.2020 (upraveno 7.3.2023)

bottom of page