Běh venku

Orientační běh

informace
kontakt

Případného využití tratí orientačního běhu prosíme nahlašte správci areálu.

popis

Areál pevných kontrol pro orientační běh umožňuje široké veřejnosti, účastníkům příměstských táborů i všem zájemcům vyzkoušet si tento sport.

 

V areálu Slezské plovárny a jejím okolí je rozmístěno 12 kontrolních stanovišť v podobě barevné značky o rozměrech 9×9 cm.

 

Lze stáhnout mapu pro orientační běh s dvěma tratěmi, které vedou po těchto stanovištích, nebo si můžete vytvořit vlastní tratě. Více informací o orientačním běhu získáte na http://zacitorientak.cz.

Členství

Areál je volně přístupný veřejnosti na základě uzavřené smlouvy o užívání areálu.

 

Smlouva se uzavírá na jeden rok a automaticky se prodlužuje, pokud není jednou stranou vypovězena.

Uživatel areálu dostane na základě smlouvy čip ke vstupní brance a toaletám.

Pro dotaz ohledně členství prosím kontaktujte nás na emailu - info@arealslezskaplovarna.cz

  • FB ASP
  • INSTAGRAM ASP
  • YOUTUBE